Thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp Cách đây không lâu bố tôi mới mua 01 miếng đất mới bàn giao sổ đỏ. Lúc bàn giao do sơ suất bố tôi không để ý đến địa chỉ cư trú, về đến nhà mới phát hiện sai. Địa chỉ đúng với hộ khẩu phải là khu Xóm Tiên […]