Hồ sơ, thủ tục sang tên sổ hồng theo pháp luật như thế nào?