Thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Cách đây không lâu bố tôi mới mua 01 miếng đất mới bàn giao sổ đỏ. Lúc bàn giao do sơ suất bố tôi không để ý đến địa chỉ cư trú, về đến nhà mới phát hiện sai. Địa chỉ đúng với hộ khẩu phải là khu Xóm Tiên Quang, xã Tây Thành, thì trên sổ đỏ ghi xóm Tuyên Quang, xã Tây Thành. Vậy cho tôi hỏi, sự sai sót này có ảnh hưởng gì không, bố tôi có cần phải đính chính không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời.

Theo bạn trình bày, địa chỉ trên sổ đỏ và địa chỉ trong sổ hộ khẩu không trùng khớp nhau, do vậy bố bạn cần làm thủ tục đính chính theo sổ hộ khẩu.

Tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã cấp như sau:

“Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
  2. b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.

Về thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp:

Theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định hướng dẫn, khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Bản sao sổ hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Như vậy, bố bạn cần làm đơn đề nghị định chính gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, kèm theo đơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch so với sổ hộ khẩu để đề nghị giải quyết.

 (Sưu tầm)