Những loại thuế nào phải nộp khi bán nhà?

Lucky Land – Trường hợp Tôi sắp bán nhà nhưng không rành về thủ tục mua bán bất động sản cũng như các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng này. Xin hỏi khi bán nhà cần phải nộp những loại thuế nào. Xin cảm ơn. Trả lời. Theo quy định […]