Thủ tục để hai vợ chồng muốn đứng tên đồng sở hữu nhà như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Kính gửi Luật sư. Bên vợ tôi có căn nhà hiện nay vợ tôi đang đứng tên. Nhà đó lúc phân chia tài sản là tiền của tôi bỏ ra để mua lại cho vợ tôi đứng tên, nay tôi làm ăn thất bại nên bán căn nhà của tôi đang ở và dọn về nhà vợ ở. Nay tôi muốn chuyển sang tên vợ chồng tôi đồng sở hữu căn nhà, thủ tục chuyển đổi tên như vậy phải làm thế nào? Xin Luật sư tư vấn giúp giúp tôi. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời.

Nếu căn nhà mà hai bạn tạo lập được hình thành sau thời kỳ hôn nhân (sau khi đăng ký kết hôn) thì việc đứng tên một người hay hai vợ chồng bạn thì về nguyên tắc đó là tài sản chung của hai vợ chồng bạn.

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

  1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.”

Nếu tài sản của bạn mà hình thành trước thời kỳ hôn nhân (trước thời đểm đăng ký kết hôn) thì bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ ra Văn phòng công chứng lập Văn bản thỏa thuận của vợ chồng về việc xác lập đó là khối tài sản chung. Sau khi có văn bản đó bạn bổ sung hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên tại Văn phòng đăng ký đất và nhà – Phòng tài nguyên môi trường quận/huyện nơi có bất động sản.

(Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)