Tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Lucky Land – Trường hợp Năm 1998, giữa anh trai tôi và mẹ tôi có thỏa thuận miệng với nhau là: mẹ lấy tên con để cắm đất ở cho rộng và mẹ cho con đất nương trồng ngô. Thỏa thuận này đã được thực hiện, mẹ tôi đã lấy tên anh tôi để cắm […]

Thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp Cách đây không lâu bố tôi mới mua 01 miếng đất mới bàn giao sổ đỏ. Lúc bàn giao do sơ suất bố tôi không để ý đến địa chỉ cư trú, về đến nhà mới phát hiện sai. Địa chỉ đúng với hộ khẩu phải là khu Xóm Tiên […]