Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật?

Lucky Land – Trường hợp

Chào luật sư. Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: đối với trường hợp có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp giấy chứng nhận này luôn không hay có trường hợp ngoại lệ nào khác? Xin cảm ơn.

Trả lời.

Trường hợp mặc dù đã có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có quyết định thu hồi đất thì bạn cũng sẽ không được cấp giấy này.

Cụ thể theo Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có nêu ra các trường hợp không cấp giấy chứng quyền sử dụng đất như sau:

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

  1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
  2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
  3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
  5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp của bạn rơi vào Khoản 6, cụ thể là: “Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” Do vậy, có thể khẳng định lại là không phải cứ có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy này mà còn phái phụ thuộc xem có bị rơi vào trường hợp không được cấp giấy hay không?

Căn cứ pháp luật:

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Đất đai 2013.

 (Sưu tầm)