Mức phạt khi chậm tiến hành thủ tục sang tên được pháp luật qui định như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Bố mẹ tôi có cho tôi một mảnh đất 50 m2 bằng hợp đồng tặng cho có công chứng từ tháng 4/2015. Ngay sau đó tôi đi công tác ở nước ngoài và hiện tôi mới về nên giờ tôi mới tiến hành thủ tục sang tên, vậy tôi có bị phạt gì không? Xin cảm ơn.

Trả lời.

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì: “Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Đối với trường hợp của bạn thì bạn đã quá thời hạn 30 ngày nên bạn sẽ bị phạt theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP như sau:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định”.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì bạn đăng ký biến động quá thời hạn nên bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

Điều 95 Luật Đất đai 2013, Điều 12 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về đất đai.

(Sưu tầm)