Người nào được đứng tên ký Hợp đồng mua bán nhà?

Lucky Land – Trường hợp Gia đình tôi đang định cư tại Mỹ. Sắp tới chúng tôi định về Việt Nam để bán nhà. Vậy ai trong gia đình tôi có thể quay về Việt Nam đứng tên để làm giấy tờ bán nhà? Mẹ tôi đã trở thành công dân Mỹ, vậy mẹ tôi […]

Có nên mua nhà đất đang thế chấp Ngân hàng hay không?

Lucky Land – Trường hợp Gia đình tôi có mua một mảnh đất chưa có giấy tờ và đang trong quá trình làm GCN QSDĐ có diện tích 5,8 x 5,4m. Nhà kế bên có nhu cầu bán lại một phần đất thừa để diện tích đất nhà tôi được vuông (2 mặt bằng nhau). […]

Đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp Nhà tôi có nằm trong khu dự án lấy đất làm đường, chủ đầu tư nói là sẽ trả tiền đền bù và cấp cho 1 mảnh đất ở khu tái định cư. Hiện giờ họ muốn lấy đất, trả tiền đền bù và cấp đất sau. Họ nói vậy […]