Xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp Bố mẹ tôi có cho tiền mua đất và làm vốn riêng (sau khi kết hôn có việc dùng thì tự bán mà không liên quan gì đến chồng). Cho hỏi tôi phải làm gì để xác minh mảnh đất đó là tài sản riêng trước hôn nhân. Mong luật […]