Thu hút nhà đầu tư nước ngoài: “Vừa có miếng lại có tiếng”

Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài với vai trò là đối tác chiến lược trong liên doanh phát triển bất động sản (BĐS) vừa mang đến nguồn lực về tài chính cho doanh nghiệp nội, vừa là công cụ hữu hiệu thúc đẩy bán hàng. Từ đầu năm 2016, việc tìm […]