Nắm bắt thông tin chính xác trước khi ký Hợp đồng mua bán nhà

Lucky Land – Trường hợp

Đầu năm 2016 tôi được 1 Công ty A giới thiệu bán căn hộ tại TP. HCM. Sau đó tôi tiến hành đặt cọc và ký Hợp đồng đặt cọc mua căn hộ này với Công ty A. Đến nay tôi đã thanh toán Hợp đồng đặt cọc này đến 80% Công ty A này có yêu cầu tôi ký Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, trong đó Công ty A không phải là chủ đầu tư dự án và bên bán là Công ty B, do vậy Công ty A chỉ là bên mua rồi yêu cầu ký văn bản chuyển nhượng chuyển nhượng này.

Chúng tôi rất bức xúc vì từ ban đầu đến trước khi thông báo ký HĐMB thì mới biết sự việc Công ty A không phải chủ đầu tư dự án mà ký Hợp đồng đặt cọc bán căn hộ, hơn nữa yêu cầu chúng tôi thanh toán không đúng theo quy định Nhà nước về nhà ở hình thành trong tương lai.

Cho hỏi, tôi cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp này. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Để có cơ sở chính xác và toàn diện tư vấn trong tình huống của bạn thì chúng tôi cần phải xem kỹ nội dung hợp đồng và các văn bản mà các bên đã ký kết.

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi suy đoán rằng công ty A có thể là đơn vị thực hiện dịch vụ tiếp thị và phân phối sản phẩm cho công ty B với vai trò là bên môi giới hoặc có thể là bên mua trong hợp đồng mua bán Nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu với công ty B (chủ đầu tư). Nay, công ty A muốn ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán Nhà ở hình thành trong tương lai với bạn để bạn tiếp tục thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trực tiếp với chủ đầu tư.

Việc công ty A ký hợp đồng đặt cọc để huy động nguồn tiền từ bạn với vai trò như chủ đầu tư là không đúng quy định về nhà ở, tuy nhiên một phần cũng do bạn chưa tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý của dự án, chủ đầu tư. Việc bảo vệ quyền lợi của bạn trong tình huống này, phụ thuộc vào mong muốn của bạn, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục mua căn hộ thì bạn có thể ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng để bạn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với chủ đầu tư.

Về tiến độ thanh toán khi mua Nhà ở hình thành trong tương lai, thời điểm ký kết hợp đồng giữa bạn và công ty A là đầu năm 2016, theo đó thời hạn thanh toán tiền và phương thức sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và bị giới hạn về tiến độ như quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015).

(Theo Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật)