Có được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm?

Lucky Land – Trường hợp

Chào Luật sư, tôi hiện nay có một vấn đề cần tháo gỡ rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư. Công ty chúng tôi hiện đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để làm nhà xưởng. Do không có nhu cầu sử dụng đất và cả nhà xưởng trên đất nên chúng tôi đang có dự định bán cho một công ty khác. Vậy, công ty chúng tôi có được bán tài sản trên đất đang thuê không? Nếu được bán thì việc mua bán cần đáp ứng điều kiện nào? Xin cảm ơn.

Trả lời.

Thứ nhất, về việc bán tài sản trên đất thuê hàng năm:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai 2013 về Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Quyền và nghĩa vụ chung tại Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai;

– Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tạ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

– Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì công ty bạn được phép bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác; người mua tài sản sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định từ trước.

Thứ hai, về điều kiện mua bán tài sản trên đất:

Theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai 2013 về Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng có quy định như sau:

Người bán tài sản và tài sản dùng để bán phải đảm bảo:

– Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

– Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

Đồng thời, người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

– Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Như vậy, công ty bạn có thể đối chiếu, căn cứ vào các điều kiện trên để xác định điều kiện bán tài sản của mình cho công ty khác.

Căn cứ pháp lý:

Điều 175 Luật Đất đai 2013.

Điều 189 Luật Đất đai 2013.

 (Sưu tầm)