Qui định của pháp luật về việc sử dụng phần diện tích đất lưu không

Lucky Land – Trường hợp

Năm 2013 tôi có mua đất của UBND xã và xây nhà hết đất được cấp trong sổ đỏ. Tôi muốn làm sân trên phần đất lưu không nhưng UBND xã không cho xây tường rào bao quanh.

Cho hỏi, tôi có quyền được sử dụng phần diện tích đất lưu không đó không? Mong luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Hiện nay, các văn bản pháp luật đều không đưa ra các khái niệm đất lưu không, tuy nhiên có thể hiều phần đất lưu không là phần đất trong quy hoạch nằm trong phần hành lang giao thông, công trình công cộng,…

Vì thế phần đất mà bạn đang sử dụng này nếu các quy hoạch giao thông hay các công trình công cộng khác vẫn chưa sử dụng tới thì bạn vẫn được sử dụng, nếu muốn bạn có thể liên hệ với UBND xã và viết cam kết sẽ hoàn trả lại đất khi có quyết định thu hồi.

Bạn cần lưu ý, khi Nhà nước chưa sử dụng đến phần đất này thì bạn được phép tạm thời sử dụng nhưng không được cấp giấy chứng nhận cho phần đất này và khi Nhà nước thu hồi thì phần đất này được trả lại đồng thời đây là đất không được đền bù.

(Sưu tầm)