Qui định của pháp luật về thay đổi diện tích thực tế sử dụng đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lucky Land – Trường hợp

Xin chào Luật sư! Tôi có thắc mắc về đất đai xin luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có một mảnh đất mua thanh lý của cơ quan năm 1992, năm 2004 khi làm sổ đỏ, tôi thấy ghi diện tích sử dụng là 78.7 m2. Năm nay, do một vài lí do riêng nên bố chồng tôi có làm thủ tục trao tặng mảnh đất đó cho vợ chồng tôi. Tuy nhiên, khi công ty đo đạc về đo vẽ sơ đồ của mảnh đất đó thì diện tích lại tăng lên là 86.6 m2 (về hiện trạng đất vẫn giữ nguyên như khi mới mua, chúng tôi chưa thay đổi gì hết). Khi chúng tôi hỏi cán bộ địa chính của phường, họ có giải thích là do trước đây đo bằng thủ công, chỉ áng chừng, còn bây giờ đo bằng máy nên diện tích có tăng lên. Vì vậy chúng tôi phải nộp tiền mua lại số diện tích dư ra đó theo giá thị trường là 3.300.000/m2. Tôi muốn hỏi luật sư rằng cán bộ địa chính trả lời như vậy có đúng không? Chúng tôi phải mua lại số diện tích dư ra đó hay chỉ phải nộp thuế của số diện tích đó?  Mong luật sư tư vấn giúp chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời.

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Luật đất đai năm 2013 về trường hợp có sự chênh lệch về diện tích như sau:

“Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Trong trường hợp của bạn, khi so sánh với hiện trạng sử dụng đất mà không có sự thay đổi so với ranh giới sử dụng đất từ trước tới nay thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch kia. Và khi đó, khi bị yêu cầu nộp tiền sử dụng đất gia đình phải giải trình lại những nội dung trên để có căn cứ bảo vệ quyền lợi cho mình; nếu bên cơ quan nhà nước không đồng ý thì gia đình có thể khiếu nại tới UBND nơi đã cấp giấy chứng nhận để khiếu nại vấn đề này.

(Sưu tầm)