Mua đất sổ chung làm sao để xin phép xây dựng?

Lucky Land – Trường Hợp

Em tên Huệ, em có vấn đề xin nhờ luật sư tư vấn giúp em: Em có mua 1 miếng đất 100m2 thuộc quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhưng miếng đất đó chung sổ với 3 người và em là người thứ 4.

 

Miếng đất em mua trong đó có 25m là thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Vừa rồi em có xin giấy phép xây dựng nhưng không được cấp phép lý do là 2 người đồng sở hữu trước đó đã xây nhà sai quy trình xây dựng và lấn hành lang nên không tiếp tục cấp phép xây dựng.

 

Trả Lời.

 

Thứ nhất: Về sử dụng đất đúng mục đích

Theo điều 12 Luật Đất Đai 2013: Một trong những hành vi bị nghiêm cấm là 3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

 

Theo điều 10 Luật Đất Đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp Theo điều 169 Luật Đất Đai 2013 về nhận quyền sử dụng đất 1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau: a) Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 của Luật này; b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

 

Bạn cần chuyển mục đích sử dụng đất theo điều 57 Luật Đất Đai 2013: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thông qua thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

 

Thứ hai: Về xin cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định Nghị Định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

 

Điều 5. Điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ. Các loại công trình và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 

1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

 

2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

 

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận. Như vậy, bạn cần tuân thủ các quy định về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

 

Thứ ba: Về diện tích tách thửa

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là đồng sở hữu quyền sử dụng đất 100 m2 tại quận Thủ Đức. Theo Quyết định số 33/2014/QĐ- UBND TP Hồ Chí Minh thì diện tích tối thiểu để tách thửa tại quận Thủ Đức: đối với đất chưa có nhà là 80 m2 và đối với đất có nhà là 50 m2. Để được tách thửa, thửa đất cần đáp ứng điều kiện về diện tích tách thửa. Vì vậy, bạn nên thống nhất với các đồng sở hữu để được tách thửa đúng quy định.