Đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Nhà tôi có nằm trong khu dự án lấy đất làm đường, chủ đầu tư nói là sẽ trả tiền đền bù và cấp cho 1 mảnh đất ở khu tái định cư. Hiện giờ họ muốn lấy đất, trả tiền đền bù và cấp đất sau. Họ nói vậy nhưng không có văn bản, giấy tờ nào cả.

Xin tư vấn giúp tôi có nên cầm tiền đền bù hay không? Tôi phải làm gì để đảm bảo được quyền lợi của mình. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Theo quy định Luật Đất đai 2013 trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện như sau:

  1. UBND có thẩm quyền thu hồi ban hành thông báo thu hồi đất và được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
  2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.
  3. Sau khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với UBND xã phổ biến và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần liên hệ với UBND xã để xác nhận thông tin liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất của mình.

(Theo Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật)