Có nên mua nhà đất đang thế chấp Ngân hàng hay không?

Lucky Land – Trường hợp

Gia đình tôi có mua một mảnh đất chưa có giấy tờ và đang trong quá trình làm GCN QSDĐ có diện tích 5,8 x 5,4m. Nhà kế bên có nhu cầu bán lại một phần đất thừa để diện tích đất nhà tôi được vuông (2 mặt bằng nhau). Nhà kế bên đó đã có GCN QSDĐ và hiện tại đang thế chấp ngân hàng.

Cho hỏi, tôi có nên mua phần đất đó không? Thủ tục để phần đất đó được công nhận trên giấy tờ? Mong tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đang thế chấp tại ngân hàng thì mọi giao dịch liên quan đến tài sản đó bị hạn chế. Do đó, một lời khuyên cho bạn đó là khi người bán đất chưa làm thủ tục giải chấp tại ngân hàng thì không nên thực hiện giao dịch này.

 (Sưu tầm)