Chứng minh về quyền sở hữu phần đất chung, lối đi chung

Lucky Land – Trường hợp

Tôi có một miếng đất 67 m2, diện tích sử dụng chung là 18 m2. Phần đất dùng chung 18 m2 (có thể hiện trên giấy CNQSD đất của tôi) nhưng không thể hiện trên giấy CNQSD đất của nhà kế bên sử dụng đất chung đó.

Cho tôi hỏi trường hợp này phần đất chung đó có phải là của tôi không? Tôi được biết lúc trước ông bà tôi có mua đất và cho nhà kế bên đi chung. Tôi phải làm gì để chứng minh phần đất đó là của tôi? Mong được luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Để xác định phần đất dùng chung này là lối đi chung hay thuộc quyền sử dụng riêng của gia đình nào, cần phải xem xét về nguồn gốc của lối đi này và các giấy tờ, hồ sơ địa chính được lưu giữ cũng như các văn bản thoả thuận về lối đi chung của những người chủ trước khi chuyển nhượng lại cho gia đình của bạn và gia đình hàng xóm.

Nếu trong hồ sơ địa chính, giấy tờ đều thể hiện lối đi này đã hình thành từ trước đó và nằm trong phần diện tích đất của gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng có sự thoả thuận nào về lối đi này thì đây là cơ sở cho việc gia đình bạn có quyền sủ dụng đất đối với lối đi đó. Trường hợp thửa đất của hàng xóm bị bao bọc bởi các mảnh đất khác, lối đi qua phần diện tích đất nhà bạn là lối đi duy nhất thì theo Điều 275 Bộ Luật Dân sự 2005 bạn phải có nghĩa vụ dành lối đi đó cho hàng xóm và gia đình nhà hàng xóm phải có nghĩa vụ đền bù.

“Điều 276. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề.

  1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành chi mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác…..”

Trong trường hợp tại hồ sơ địa chính thể hiện đây là lối đi chung của hai gia đình đã hình thành từ trước hoặc lối đi riền thuộc phần đất của một bên nhưng đã có văn bản thoả thuận đây là lối đi chung của những người chủ trước khi chuyển nhượng thì gia đình hàng xóm đương nhiên được sử dụng lối đi chung đó.

 (Sưu tầm)