Có được đền bù khi làm sổ đỏ trễ hạn không?

Lucky Land – Trường hợp Cho tôi hỏi, 15/4/2015 tôi có mua 1 căn nhà cùng sổ với 3 căn nhà khác. Ngày 15/4/2015 đã giao nhà cho tôi, trong hợp đồng ghi: Trong vòng 1 năm sẽ ra sổ nếu không ra sổ đúng hạn sẽ đền 30% giá trị hợp đồng, nhưng đến […]

Chứng minh về quyền sở hữu phần đất chung, lối đi chung

Lucky Land – Trường hợp Tôi có một miếng đất 67 m2, diện tích sử dụng chung là 18 m2. Phần đất dùng chung 18 m2 (có thể hiện trên giấy CNQSD đất của tôi) nhưng không thể hiện trên giấy CNQSD đất của nhà kế bên sử dụng đất chung đó. Cho tôi hỏi […]