Có phải nộp tiền sử dụng đất khi nhận tài sản thừa kế ?

Lucky Land – Trường Hợp Năm 2012, Tòa án có quyết định hòa giải thành phân chia nhà đất cho 03 người được thừa kế từ cha, mỗi người 210m2 đất ở tại quận 5, TP. HCM. Nhà đất này người cha có quyết định của UBND TP. HCM cho sở hữu vào năm 1982 […]