Thủ tục, hồ sơ và chi phí như thế nào để được tách sổ đỏ?

Lucky Land – Trường hợp

Ngày 8/7/2003 tôi được cấp đỏ với diện tích 354 m2 (tự khai, không đo đạc). Đến 1/6/2007, Sở Tài nguyên Môi trường có đo đạc lại và cấp QSDĐ với diện tích 555 m2.

Cách đây 1 năm tôi có làm đơn xin trích sao hồ sơ đề cấp lại Giấy CNQSDĐ mới ngày 16/7/2015 nhưng được trả lời là đang nằm trong diện cấp đồng loạt, khi nào có sẽ gọi nhưng đến nay chưa thấy thông tin gì.

Hiện tôi muốn tách sổ và chuyển quyền sử dụng đất ra làm 2 mảnh nhưng không được. Mong luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục, hồ sơ và chi phí như thế nào để được tách sổ? Xin cảm ơn.

Trả lời.

  1. Thành phần hồ sơ tách sổ đỏ gồm:

– Đơn xin đăng ký biến động với tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung;

– Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

– Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản đã được công chứng hoặc chứng thực tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung, chia tài sản thừa kế.

– Hộ khẩu + CMND của những người liên quan.

  1. Trình tự thực hiện tách sổ đỏ như sau:
  2. a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách sổ đỏ lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường.
  3. b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;
  4. c) Đối với trường hợp tách sổ đỏ mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;
  5. d) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới;

đ) Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

  1. e) Ngay trong ngày nhận được sổ đỏ đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trao bản chính sổ đỏ đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

 (Sưu tầm)