Thủ tục, chi phí xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tặng cho như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Năm 2002, dì ruột có cho tôi mảnh đất 200 m2 trong thửa đất 1500 m2 bằng giấy cho tặng đất viết tay nhưng không công chứng. Hiện nay tôi muốn làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 200 m2 đất này thì có cần phải chuyển mục đích sử dụng trước khi đăng ký không? Thủ tục và chi phí như thế nào? Giấy chứng nhận đất của dì tôi đăng ký năm 1998. Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Thứ nhất: Việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng.

Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì văn bản tặng cho quyền sử dụng đất của dì bạn và bạn phải được công chứng hoặc chứng thực:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  1. a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
  2. b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
  3. c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
  4. d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Thứ hai: Thủ tục tách thửa đối với quyền sử dụng đất

Theo thông tin bạn cung cấp, đất bạn được tặng không rõ là đất nông nghiệp hay đất ở. Để được tách thửa bạn phải đáp ứng điều kiện về tách thửa, điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất. Căn cứ theo điều 188 Luật Đất Đai 2013 thì việc tặng cho phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Riêng đối với đất nông nghiệp do được nhận tặng cho thì chỉ được chuyển đổi trong cùng xã phường thị trấn và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Theo Điều 52 và khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (năm 2013). Điều 69 của Nghị định này quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, bạn tham khảo quy định trên.

 (Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN)

Upon checking its content we decided to add it to the educational documentary websites we have been write writemypaper4me.org my paper compiling here in educational technology and mobile learning.