Thi trường căn hộ giá rẻ TP.HCM dẫn đầu cả nước

Thị trường TP.HCM có 40.786 giao dịch thành công (gồm khoảng 37.000 căn chào bán mới và khoảng 4.000 căn tồn kho).Phân khúc trung cấp và các dự án căn hộ giá rẻ được tiêu thụ mạnh nhất với gần 15.500 căn, kế đến là cao cấp với 12.000 căn, bình dân 8.500 căn và đặc biệt ghi nhận tình hình tiêu thụ khả qu