Nhà đầu tư đua nhau sử dụng cụm từ “Vị Trí Đắc Địa”

Người mua nhà có thể dễ dàng bắt gặp những cụm từ như “vị trí đắc địa”, “vị trí thuận lợi bậc nhất”,v.v.. trên các tờ phướn quảng cáo, website, pano dự án. Song vị trí thế nào mới được gọi là “đắc địa”? Tính từ này được sử dụng khá phổ biến khiến người […]