Muốn mua nhà ở xã hội thì cần những điều kiện nào?

Lucky Land – Trường hợp

Ông A được phân căn hộ tập thể từ năm 1991 ở cùng vợ là bà B và con là ông C. Sau khi ly hôn năm 1997 ông A chuyển vào Nam sinh sống, ông C và bà B tiếp tục ở lại căn hộ đó.

Căn hộ là sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán. Nay cơ quan quản lý có nhu cầu di dời những hộ sống ở đây đi nơi khác. Vậy:

– Người được phân căn hộ và người được sử dụng căn hộ có quyền gì? (giữa ông A và ông C không có tranh chấp). Các chính sách hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước thực hiện đối với ông A? Hay ông C? Hay cả hai?

– Trong trường hợp, ông A được quyền mua nhà ở xã hội (ông A chưa sở hữu nhà, trước đây, chưa mua nhà ở XH, hộ khẩu TP.HCM) thì ông A có đủ điều kiện mua nhà ở xã hội ở Hà Nội không? Nếu không thì ông A có thể mua nhà ở XH ở HCM được không?

– Trong trường hợp, Ông C được quyền mua nhà ở xã hội (ông C > 18 tuổi, chưa sở hữu nhà, chưa mua nhà ở XH, cùng sổ hộ khẩu với bà B ở Hà Nội và bà B có sở hữu nhà riêng) thì ông C có đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội ở Hà Nội không? Nếu không thì ông C cần tách hộ khẩu ra khỏi hộ bà B hay làm gì?

Mong luật sư giải đáp giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Thứ nhất: Chính sách bồi thường của nhà nước

Nghị Định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại “Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

  1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
  2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê.”

Căn cứ theo quy định trên, Ông A được phân căn hộ tập thể (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) sẽ được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định,được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Thứ hai: Về mua nhà ở xã hội.

Về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội căn cứ theo điều 49 Luật Nhà ở 2014 trong đó có đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 điều 81 của Luật Nhà ở 2014. Điều kiện để mua nhà ở xã hội:

“1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

  1. a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;
  2. b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;
  3. c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.”

Căn cứ theo quy định trên, ông A có hộ khẩu TP.HCM nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 51 Luật Nhà ở thì được xem xét mua nhà ở xã hội theo nguyên tắc đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình.

 (Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN)