Khởi kiện công ty nhà đất như thế nào để đòi lại tiền đất đã trả?

Lucky Land – Trường hợp

Thưa Luật sư, vào tháng 6/2016 tôi có mua 1 miếng đất diện tích 42 m2 giá 200 triệu của công ty nhà đất H ở đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tới tháng 9 tôi phát hiện công ty H bán miếng đất đó cho người khác đang cất nhà, nên tôi đến công ty H yêu cầu giải quyết. Sau khi thương lượng, bên H đồng ý mua lại miếng đất đó giá 240.000.000 đồng, đưa cho tôi 10.000.000 đồng tiền cọc và hẹn thanh toán phần còn lại. Nhưng đến nay thì công ty H vẫn hẹn lần hoài mà không chịu thanh toán tiền. Tôi kính mong luật sư tư vấn nên thưa kiện thế nào để đòi lai tiền của tôi? Tôi xin chân thành cám ơn.

Trả lời.

Nếu giữa bạn và công ty H có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng này hợp pháp theo quy định của pháp luật, thì bạn trở thành chủ sở hữu của mảnh đất và có quyền chuyển nhượng lại cho công ty H.

Điều 38 Luật kinh doanh bất động sản qui định về quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.
 3. Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 4. Các quyền khác trong hợp đồng.”

Bên cạnh đó, Điều 405 Bộ luật dân sự cũng quy định:

“Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo Điều 698 Bộ luật dân sự về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên, địa chỉ của các bên;
 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 3. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
 4. Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;
 5. Giá chuyển nhượng;
 6. Phương thức, thời hạn thanh toán;
 7. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 8. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất;
 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo khoản 3 điều 167 Luật Đất đai 2013 thì:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

 1. a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
 2. b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
 3. c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
 4. d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Trong trường hợp của bạn, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và công ty H có qui định thời hạn thanh toán là ngày 6/10/2016 mà đến nay công ty H vẫn chưa thanh toán cho bạn, vì vậy bạn có quyền yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp về hợp đồng này. Nếu việc chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất của bạn cho công ty H là hợp pháp (đúng về nội dung và hình thức của hợp đồng) thì toà án sẽ yêu cầu bên công ty trả số tiền đó cho bạn.

Các căn cứ pháp lý:

– Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

– Bộ luật dân sự năm 2005

– Luật đất đai năm 2013

(Sưu tầm)