Khách hàng không thanh toán đúng tiến độ thi công dự án thì có mất tiền đã đóng không?

Lucky Land – Trường hợp

Vào ngày 28/1/2016 tôi có ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 45/CT-HĐ.2016 về thửa đất số: 10687 – LKP03 – 16.

Loại đất ở đô thị, diện tích: 100 m2.

Địa chỉ tại khu DC trung tâm mở rộng phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Tôi đã thanh toán đợt 1, số tiền: 94.000.000 VNĐ (Chín mươi bốn triệu đồng chẵn) vào ngày 28/1/2016.

Đến hạn thanh toán đợt 2, ngày 28/4/2016, số tiền phải thanh toán là 47.000.000 VNĐ (Bốn mươi bảy triệu đồng chẵn). Nhưng tôi không có khả năng thanh toán đợt 2 này và những lần còn lại.

Tôi làm đơn này gởi đến chủ đầu tư để xin thanh lý lô đất này. Vậy tôi có mất 20% tiền đã đóng không? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Trong trường hợp của bạn, tôi xin trả lời như sau:

Bạn đã đóng 20% tiền cần thanh toán cho phần đất số 45/CT-HĐ.2016 về thửa đất số: 10687 – LKP03 – 16.

Loại đất ở đô thị, diện tích: 100 m2.

Địa chỉ tại khu DC trung tâm mở rộng phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Việc khi bạn không có khả năng thanh toán phần tiền còn lại trong tổng số tiền cần thanh toán theo Hợp đồng chuyển nhượng, khi bạn muốn thanh lý lô đất đấy, bạn có bị mất số tiền bạn đã đóng hay không thì phải phụ thuộc vào điều khoản vi phạm hợp đồng trong hợp đồng chuyển nhượng mà bạn đã ký với bên chuyển nhượng. Nếu trong Hợp đồng có qui định về vấn đề phạt vi phạm hoặc bồi thường thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ như trong Hợp đồng.

 (Sưu tầm)