Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng một dự án bất động sản như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp

Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn của Luật sư. Công ty chúng tôi hiện nay đang thực hiện một dự án xây dựng nhà ở thương mại. Do khó khăn về tài chính nên chúng tôi dự định nhượng lại dự án này cho công ty về bất động sản khác thực hiện. Vậy, tôi muốn biết hồ sơ để chuyển nhượng cần những loại giấy tờ gì? Xin cảm ơn.

Trả lời.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cần phải có các giấy tờ gồm có:

– Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng theo Mẫu số 08a và 08b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

– Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực).

– Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng theo Mẫu số 09a và 09b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối với hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thì cần chuẩn bị:

– Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo Mẫu số 10a và 10b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị định này (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

Như vậy, khi công ty bạn thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản cho công ty khác thì hồ sơ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần phải chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ, tài liệu trên.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

(Sưu tầm)