Có được đền bù khi làm sổ đỏ trễ hạn không?

Lucky Land – Trường hợp

Cho tôi hỏi, 15/4/2015 tôi có mua 1 căn nhà cùng sổ với 3 căn nhà khác. Ngày 15/4/2015 đã giao nhà cho tôi, trong hợp đồng ghi: Trong vòng 1 năm sẽ ra sổ nếu không ra sổ đúng hạn sẽ đền 30% giá trị hợp đồng, nhưng đến hôm nay vẫn chưa ra sổ, với lý do là 3 căn nhà chung sổ với tôi bán trễ. Vậy trong trường hợp này tôi có được đền bù hay không? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

Trả lời.

Vụ việc này là một tranh chấp hợp đồng dân sự thông thường do một bên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Theo quy định tại Điều 451 Bộ luật Dân sự 2005, Bên bán nhà có nghĩa vụ sau đây:

“1. Thông báo cho bên mua về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán, nếu có;

  1. Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa gia nhà ở cho bên mua;
  2. Giao nhà đúng với tình trạng đã ghi trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua;
  3. Thực hiện đúng các thủ tục mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật”

Căn cứ vào quy định nêu trên và hợp đồng được ký kết giữa bạn và chủ nhà, thì chủ nhà đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Trường hợp này bạn hoàn toàn có căn cứ yêu cầu chủ nhà bồi thường theo quy định của hợp đồng.

Hơn nữa, lý do chủ nhà đưa ra về việc làm sổ đỏ trễ là không hợp lý, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình sử dụng như sau:

“Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường quy định tại khoản 4 điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tiếp theo ghi “cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với …. (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”…..”

Như vậy, hộ gia đình có quyền được cấp 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có quyền chuyển nhượng cho người khác sau khi đã phân định quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà không cần có sự đồng ý của người có tên trong thửa đất.

(Sưu tầm)