Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

Lucky Land – Trường hợp Thưa luật sư, luật sư tư vấn giải thích giúp tôi trường hợp sau: Do nhu cầu công việc, tôi muốn mua nhà tại Đà Nẵng. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, tôi thấy có người bán cho xem số đỏ, có người lại đưa sổ hồng? Tôi không hiểu […]